آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • حال فوتبال خوب نيست!

  • باقري: امتياز گرفتن از پرسپوليس هدف تیم‌هاست

  • پاشازاده : مشکلات استقلال، داخلي است

  • اقبالي: 15 سال ديگر بايد به قهرماني فکر کنيم

  • قلعه‌نويي: دراين فوتبال، حرف حق جايگاهي ندارد

  • گوناگون