آرشیو
انتخاب نشریه


صاحب‌نظران در گفت و گو با «رسالت» اما و اگرها درباره طرح اصلاح ساختار رسانه ملي را بررسي کردند؛
تغيير ر ويکرد يا اصلاح فرآيند

|راضيه فراهاني|
چندي است که اعتراض‌ و تذکرهاي بهارستاني‌ها پشت تريبون خانه ملت به گوش مي‌رسد مبني بر اينکه رسانه ملي در جهت اهداف يک طيف سياسي خاص حرکت مي‌کند و بايد تغيير رويکرد دهد اما نکته قابل‌توجه اين است که با توجه به تمام انتقاداتي که به رسانه ملي مي‌شود باز شاهد يک نوع تغيير رويکرد در 6 ماه گذشته در اين رسانه هستيم که بر اساس آن از هر دو جناح سياسي کارشناسان و شخصيت‌هاي مطرح براي پرداختن به مسائل اساسي کشور دعوت به عمل مي آيد و به گفت‌وگو مي‌پردازند اما همچنان برخي نمايندگان اصلاح‌طلب بر انتقاداتشان نسبت به عملکرد رسانه ملي پافشاري مي‌کنند. 
نکته ديگر اين است که شورايي به نام «شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما» وجود دارد که به چالش‌هاي اصلي در تمام حوزه‌ها مي‌پردازد. اين سازمان بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکيل شده ‌است. اين شورا متشکل از ۶ عضو (دو نفر به انتخاب رئيس‌جمهور، دو نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) تشکيل مي‌شود. 
چندي پيش محمدرضا عارف در ديدار جمعي از فعالان فرهنگي از اصلاح اساسنامه  صداوسيما در مجلس خبر داد و گفت: «بايد اداره اين رسانه به‌گونه‌اي باشد که در شأن يک نهاد ملي باشد به همين دليل اصلاح اساسنامه صداوسيما در دستور کار مجلس است.»
«رسالت‌»گفت‌وگوهاي جداگانه‌اي با صاحب‌نظران در اين حوزه داشته اين افراد معتقدند مي توان به سازمان صداوسيما نمره قابل قبولي داد اما اين سازمان بدون اشکال نيست و پخش برخي از برنامه‌هايش مورد انتقاد است اما برخي انتقادات تنها جنبه سياسي‌بازي داشته است. 
* کارنامه کلي صداوسيما مورد قبول است
جمشيد جعفرپور رئيس کميسيون فرهنگي مجلس درباره اصلاح اساسنامه صداوسيما به «رسالت» گفت: «طرحي با موضوع مديريت و وظايف صداوسيما سال گذشته از سوي نمايندگان مطرح و به اين کميسيون براي بررسي بيشتر ارجاع داده شد. طي سال جاري اين طرح به پايان رسيده و به هيئت‌رئيسه ارجاع شد. با توجه به گذشت مدت مديدي از زمان تعيين و تبيين قانون سابق «نظارت بر صداوسيما» و متناسب با شرايط جديد اين طرح مجددا به دست کميسيون فرهنگي رسيد و درنتيجه در نوبت دستور کار مجلس قرار گرفت.»
او با اشاره به فعاليت شوراي نظارت بر صداوسيما افزود: «اين شورا از نمايندگان سه قوه تشکيل شده که بر محتواي برنامه‌هاي صداوسيما نظارت دارد. طرح پيشنهادي مجلس به قوت خود باقي است و کارهاي خود را انجام مي‌دهد. در صورت تصويب اين طرح مبناي عمل صداوسيما چه از نظر سازماني و چه از نظر شرح وظايف در قانون جديد اجرا خواهد شد.»
نماينده مردم لارستان در مجلس ادامه داد: «نمي‌توان با دو کلمه «بله» يا «خير» عملکرد رسانه ملي را مورد داوري دقيقي قرار داد. صداوسيما در حال فعاليت در حوزه‌هاي مختلفي است و شبانه‌روز برنامه‌هاي متفاوتي از آنتن‌ اين رسانه پخش مي‌شود بنابراين براي داوري منصفانه بايد در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... اين رسانه را مورد ارزيابي قرار داد. به همين جهت اگر عملکرد صداوسيما را موردبررسي قرار دهيم مي‌توان گفت عملکردش نمره قابل قبولي دارد.»
* عدم وجود دغدغه مردم در برنامه‌هاي صداوسيما 
همچنين مرتضي تمدن عضو اسبق شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما در اين باره به «رسالت» گفت: «صداوسيما در مسير فعاليتش فرازوفرود بسياري داشته و دليلش طيف گسترده مخاطبان اين رسانه است؛ به اين معنا که طيف مخاطبان اين رسانه داراي سلايق متفاوتي هستند، بديهي است که نمي‌تواند براي سلايق مختلف در تمام مقاطع زماني برنامه پوشش دهد.»
او افزود: «منتقدان رسانه ملي در تمام مقاطع وجود داشتند و اين موضوع براي نخستين بار نيست که مطرح مي‌شود. در مقاطع زماني انتقادات و اظهارنظرهاي متفاوتي نسبت به صداوسيما مشاهده مي‌شود، آنچه مربوط به اظهارات اخير اصلاح‌طلبان درباره صداوسيما مطرح مي شود در اکثر اوقات نشئت‌گرفته از خواستگاه علمي و سياسي آنهاست يعني دغدغه مردم در اين اظهارات موضوع اصلي نيست. آن چيزي که سوژه‌هاي مردم در راستاي رسانه ملي مطالبه مي‌شود در اين اظهارات مطالبه نمي‌شود و بيشتر دغدغه‌هاي حزبي جرياني لحاظ شده است.»
* خط مستقيم صداوسيما در اجراي برنامه‌ها
تمدن تصريح کرد: «اگر قصد ارزيابي فرآيند کلي صداوسيما را داريد بايد در نظر داشت که اين رسانه به‌طور طبيعي با خواستگاه واقعي مخاطبانش راه زيادي دارد. در حال حاضر اين رسانه به جهت محدوديت‌هاي مالي قادر نيست تا خواسته عموم مردم در حوزه فيلم،سريال و فعاليت‌هاي جذاب براي اوقات فراغت را تأمين کند. مشکل دوم صداوسيما بحث محتوا است، اين موضوع بيشتر به مسائل منابع مالي بازمي‌گردد چراکه در يک خط مستقيم حرکت مي‌کند.»
* نزول نبوغ نوآوري در عملکرد رسانه ملي
عضو اسبق شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما با بيان اينکه رسانه ملي با نزول نبوغ نوآوري همراه است، گفت: «مسئولان رسانه ملي محدوديت و منابع مالي را دليل روند نزولي قلمداد مي‌کنند البته بايد توجه داشت تا چه اندازه اين موضوع معطوف به مسائل مالي است و مسائل ديگر را نيز بايد بيشتر بررسي کرد.» تمدن گفت: «اصلاح‌طلبان به‌طور دائم مطرح مي‌کنند سلسله‌مراتب مديريت صداوسيما بايد پاسخگو باشد، يعني اين‌که سازمان صداوسيما از زيرمجموعه رهبري نظام منفک و تبديل به‌نظام معمولي شود تا بتواند پاسخگوي مخاطبان باشد. اگر اين طيف سياسي داراي چنين انتظاري از صداوسيما هستند تا به سازماني هم‌رديف ديگر سازمان‌هاي دولتي تبديل شود بايد گفت اين موضوع لزوم بازنگري در قانون اساسي دارد بنابراين با مجلس حل‌شدني نيست چون بازنگري قانون اساسي الزامات خود را دارد.»او افزود: «اصلاح‌طلبان انتظار دارند تا صداوسيما هم‌رديف سازمان دولتي شود تا بهسؤالات پاسخ گويد البته تاکنون صداوسيما سعي داشته پاسخگو باشد اما چيزي که آن‌ها انتظار دارند فراتر است.»
* همکاري جناح‌هاي سياسي
غلامرضا کاتب عضو شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نيز به «رسالت» گفت: «طبق قانون اساسي نمايندگان مجلس مي‌توانند در صورت دارا بودن پيشنهادي آن را به‌عنوان طرح به صحن برده و سپس مورد راي نمايندگان ديگر قرار دهند.»
او افزود: «اين طرح درگذشته از سوي اصولگرايان مطرح و حال اصلاح‌طلبان آن را عنوان کرده‌اند يعني مي‌توان گفت اين طرح ادغامي از سوي تمام جناح‌هاي سياسي در مجلس است و هيچ ارتباطي به جناحي بودن نمايندگان ندارد.»کاتب با بيان اين‌که هر نماينده‌اي اظهارنظر خاصي درباره عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي دارد، گفت: «برخي گزارش‌ها  در شوراي نظارت به دست ما مي‌رسد، اين‌گونه نيست صرفا تمام گزارش‌ها خوب يا بد باشند. در اين شورا به عملکرد شبکه‌ها و معاونت‌هاي مختلف صداوسيما رسيدگي مي‌شود.»

آدرس مطلب http://www.paper.resalat-news.com/newspaper/page/9567/12/57064/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha